HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: a0165367ec21fa6baf52f26b79050821

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top