HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: a000834e09789117f412a6641b8188b6

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top