HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 97a5e35a4cec6d09a19df1f43400e57b

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top