HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 970a08343ac3cd632599766e7e7b95b0

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top