HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 95dd6d944ea28f759ba76cd420097c75

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bỏ cuộc

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top