HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 941035512662b9bc37d535f0dffcc45b

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top