HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 84d60765d63dafe8543a16d29e55041f

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top