HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 7fa9aaf24eff08b8b4d81bc9b8b91a2e

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top