HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 7e66d2acb943c131a3c3b25ae625cbb5

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top