HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 7e48379cbff18f443d5b86715bc2c607

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top