HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 7e11eee9b7e6b8042b937cbd30b98632

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top