HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 7cc617b042d2d40e1e328e338cdacb95

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top