HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 7a6e4ea11e3c16218dc6972686738adb

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top