HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 7945e870021c6c531e2ac96ec7939404

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top