HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 78b727398a13e5b10bf31a6f72befcad

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top