HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 75813ee68662e739052deca1f0b74b68

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top