HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 752b35f615006bd7a75420eb387d8e52

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top