HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 74db21f1284db0b04e121116ad1e1438

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top