HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 7474436622cd594130021ce6e2a85fbd

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top