HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 7360662c89b6cfb1d1178130b67084cb

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top