HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 71a1bdc35faeaf4e10e35444996825e7

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top