HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 6ab2d899b1af643beebfd1051fe11b39

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top