HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 6220363ed12a9728c1ba2819805badb6

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top