HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 61d06860e7ff9eac6afd778d88751198

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bỏ cuộc

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top