HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 61630711dfa49a4f64aa8f314a24e002

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top