HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 5d20ce790b7f22a61fe7ecac5aa558d9

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top