HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 5aa1c34ec79b3c3c2ce1ed24c0f2d52d

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top