HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 5a84b6403c58c5b97a96637228a6a0c0

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top