HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 5a65ff7b1ed5cc18ce398f05691740f9

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top