HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 587d4adce74bc997652fae021acbb162

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top