HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 560262f1a191b0881f34177c66efe9bd

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top