HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 54ef29c501d9a4fa1930968279dab37c

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top