HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 4e5faea0f3c0e9befa28090a16dba29d

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top