HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 4e33670c1812269150c65da670323297

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top