HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 496cd13170fc30584dc733ef8956cc75

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top