HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 4890f565fd0468a66f75b4516c25b247

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top