HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 47358a30f8a2487b7280ea93ed05123e

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top