HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 46949ba20e048931cb066904415f8610

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top