HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 45ba25c29fdfa7d57d96d0d12dc5b08d

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top