HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 4427a7567395fe4fd06820efc6d19efd

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top