HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 436e48cf645c002b4428658a28011b70

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top