HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 42470e577675d066062df72ea61fad6f

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top