HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 41eaa4109014043fa427a4ce391aa2e8

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top