HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 414fd514c2b4b06ab4b957cc7abc01f5

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bỏ cuộc

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top