HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 3ed2344390a265ff8fcac85e456588ad

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top