HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 3e778d49201e2625b409d77af087a053

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top