HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 3e4970b07e45a432229c7d20d840193d

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top