HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 3ce5f722fa3140c2e235e7571e036cf7

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top