HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 3abc94914770c019d5eed04b19220f72

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top