HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 3aa320e2d6d89f2e5c9adba81994c50c

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top